04.06.2020 Gedoogbeschikkingen voor tijdelijk nieuwe verkoopactiviteiten mogelijk onder voorwaarden

4 June 2020

De coronacrisis raakt veel sectoren financieel. Veel ondernemers hebben hun inkomsten sterk zien teruglopen. De gemeente Roermond wil hen tegemoet komen om geld te kunnen verdienen met nieuwe activiteiten. Dan gaat het om tijdelijke verkoopactiviteiten die niet aansluiten bij bestaande wet- en regelgeving zoals het bestemmingsplan en de verleende vergunningen.

Om dit mogelijk te maken heeft het college op 12 mei 2020 ingestemd met afwegingskaders om via een gedoogbeschikking tijdelijke verkoopactiviteiten toe te staan gedurende een korte periode. Deze periode duurt zolang als de coronamaatregelen duren, inclusief een uitloopperiode om de oorspronkelijke onderneming weer op te starten.

Hoe aan te vragen?
De initiatiefnemer die tijdelijk producten wil verkopen op een andere manier dan gebruikelijk, dient hiervoor een aanvraag in bij de gemeente Roermond. Deze aanvraag moet minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de activiteiten ingediend te zijn via stephanberendsen@roermond.nl met als onderwerp ‘tijdelijke verkoopactiviteiten ten tijde van de coronamaatregelingen’. Bij deze aanvraag moeten de bijlagen zitten waaruit blijkt dat aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.
Lees verder