22.12.20 Ondernemers stemmen ruim JA voortzetting BIZ Stadsrand Noord

4 January 2021

De ondernemers op bedrijventerrein Stadsrand Noord (Roermond) hebben ja gezegd tegen voortzetting van de Bedrijven Investeringszones (BIZ). Door een te lage opkomst in september is in december 2020 een her-draagvlakmeting gehouden. Dit keer was de opkomst meer dan voldoende.

“Ik ben blij dat ook het bedrijfsleven op Stadsrand Noord wederom heeft gekozen voor voortzetting van de samenwerking voor 5 jaar. Voor mij staat vast dat samenwerken voor individuele bedrijven profijt oplevert en een belangrijke concurrentiefactor is,” aldus wethouder Angely Waajen (Economische Zaken).

Uitslag Draagvlakmeting
De gemeente Roermond heeft op verzoek van het betreffende BIZ-bestuur tussen 3 december en 22 december 2020 de draagvlakmeting (stemming) georganiseerd met ondersteuning van een aantal ambassadeurs. De draagvlakmeting kent drie criteria waaraan moet worden voldaan: de vereiste response moet meer dan 50 procent zijn, twee derde moet vóór stemmen en de WOZ-waarde van de voorstemmers moet hoger zijn dan die van de tegenstemmers. De respons was 72,8 procent, het aantal vóór stemmen 67,9 procent en de WOZ waarde van de ja stemmers was hoger dan de tegenstemmers.

Onderscheidend ondernemen
Op het gebied van veiligheid, groen en mobiliteit zorgt de gemeente dat de basis op orde is. Maar om zich echt te onderscheiden kunnen ondernemers op allerlei manieren zelf bijdragen. Doordat ondernemers in een BIZ verplicht bijdragen, kan men vanuit het collectief investeren in zaken als sfeer, marketing, openbare ruimte, veiligheid en zelfs collectieve inkoop van energie. De gemeente verzorgt de jaarlijkse heffing en inning.

De middelen worden ingezet voor de ondersteuning vanuit parkmanagement Midden-Limburg, bijvoorbeeld voor het organiseren van themabijeenkomsten en afstemming met stakeholders over onder andere reconstructie N280 of onderhoud (tunnels) A73, inzet van middelen voor leegstandbestrijding, arbeidsmarkt en stimuleren duurzaamheid (project zonne-energie).