02.02.2021 Ondersteuning voor werkgevers bij inrichten eigen testfaciliteit

8 February 2021

Het ministerie van VWS heeft een financiële regeling in het leven geroepen om werkgevers te  ondersteunen die op locatie medewerkers op corona willen laten testen door de arbodienst of bedrijfsarts.

De regeling richt zich in eerste instantie alleen op bedrijven en organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is. Voornaamste doel is om de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/02/02/ondersteuning-voor-werkgevers-bij-inrichten-eigen-testfaciliteit

https://www.werkgeverstesten.nl/