25.03.2020 Oproep Voedselbank Midden-Limburg

‘Wie kan helpen aan lang houdbare voedingsmiddelen (blikken groenten, blikken soep, pasta’s en pastasauzen, suiker, langhoudbare zuivelproducten)?’

De voedselbank Midden-Limburg zorgt er voor, dat in Midden-Limburg thans 250 gezinnen wekelijks geholpen worden met een voedselpakket. Deze gezinnen komen in aanmerking voor hulp van de voedselbank wanneer zij aan een aantal criteria voldoen. Om dit te kunnen realiseren werken wij met ongeveer 75 vrijwilligers. Mensen, die de intake verzorgen om te bepalen of deelnemers voldoen aan de criteria; vrijwilligers, die behulpzaam zijn bij de opvang van de gezinnen en de uitgifte van het voedsel en vrijwilligers, die werkzaam zijn in de logistieke dienst (chauffeurs en magazijnwerkzaamheden). Daarnaast zijn er vrijwilligers, die werkzaam zijn in de backoffice (ICT-website) en mensen, die zorgen dat het pand schoongemaakt gemaakt wordt om te voldoen aan de voedselveiligheidseisen. Kortom; een hele organisatie en dat onder normale omstandigheden.

Thans hebben wij te maken met alle consequenties van het coronavirus. Gevolg: veel meer aanvragen van gezinnen om hulp en veel minder aanbod van supermarkten i.v.m. het hamstergedrag. Supermarkten, die ons doorgaans van overbodig voedsel voorzien,  laten ons nu weten, dat wij niet langs hoeven te komen, omdat zij geen aanbod hebben. Daarnaast hebben wij te maken met de overheidsmaatregelen. Geen groepsvorming; anderhalve meter afstand houden etc. Daardoor moeten wij veel aanpassingen verrichten en voorzorgsmaatregelen nemen bij de uitgifte op woensdag in Echt en Posterholt, op donderdag in Baexem en Roermond en op vrijdag in Heel. Verder krijgen we veel afzeggingen van vrijwilligers omdat ook zij tot de kwetsbare groep horen en gewoon niet durven. Maar door de gewijzigde werkwijze op de diverse uitgiftepunten hebben we ook minder vrijwilligers nodig. Dus tot nu toe lukt dat wel.

Het verminderde aanbod van supermarkten werd tot nu toe gedeeltelijk gecompenseerd, omdat wij veel verse producten van restaurants ontvingen. Maar je begrijpt dat deze producten een heel korte bewaartermijn hebben. Slechts één, hooguit twee weken.  Wij zijn nu aan het bekijken welke financiële mogelijkheden wij binnen onze exploitatie hebben om voedsel te kunnen kopen, dan wel waardebonnen te verstrekken. Dus alle hulp (ook financiële hulp) is welkom. Gelukkig krijgen we nogal wat toezeggingen.

De vraag van de Voedselbank is heel concreet: Wie kan ons helpen aan lang houdbare voedingsmiddelen (blikken groenten, blikken soep, pasta’s en pastasauzen, suiker, langhoudbare zuivelproducten etc) en wie kan ons financieel ondersteunen?

Wij hebben op dit moment nog voldoende menskracht, maar wanneer wij op dat vlak hulp nodig hebben, melden wij ons weer.

Kortom, het is alle hens aan dek. Wij hebben als bestuur en vrijwilligers de intentie uitgesproken, dat wij doorgaan zolang als wij kunnen. Alles is er op gericht om de mensen, die in de grootste nood verkeren te blijven helpen. Want de dankbare gezichten en reacties van onze deelnemers op het eind van zo’n uitgiftedag spreken boekdelen en zijn hartverwarmend.

Alvast onze dank!
Ger Boereboom, voorzitter Voedselbank Midden-Limburg

WIE HELPT?
Neem contact op via de site www.voedselbankmiddenlimburg.nl of via secretariaatparkmanagement@pm.lwv.nl