Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een landelijk initiatief vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

De werkgroep KVO is een samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de Gemeentes, Politie, Brandweer, Ondernemers en Parkmanagement Midden-Limburg.
Samen zetten zij zich actief in om de drie KVO-speerpunten ‘SCHOON, HEEL en VEILIG’ naar een hoger niveau te tillen.

Alle bedrijventerreinen binnen Parkmanagement Midden-Limburg zijn momenteel in het bezit van het keurmerk. De huidige certificaten zijn geldig tot 1 november 2021.

Voordeel voor ondernemers:
Naast het feit dat de algemene veiligheid en uitstraling van een bedrijventerrein door inzet van KVO wordt verhoogd cq. gewaarborgd blijft, biedt een certificering u als ondernemer nog een voordeel:
Namelijk een korting van maar liefst 10% op de gerelateerde verzekeringspremies.
U maakt hier aanspraak op door een kopie van het certificaat aan uw verzekeraar te sturen.

KVO Certificaat bedrijventerrein Roerstreek
KVO Certificaat bedrijventerrein Stadsrand Noord
KVO Certificaat bedrijventerrein Swalmen
KVO Certificaat bedrijventerrein Willem-Alexander
KVO Certificaat bedrijventerrein Merum

Aanspreekpunt KVO Midden-Limburg:
Stephanie Voncken
voncken@pm.lwv.nl
Tel: 06-51197916