Bedrijventerrein Roerstreek en Oosttangent

Roerstreek Noord, Roerstreek Zuid en het nieuwe bedrijventerrein Oosttangent vormen een grote bedrijvenzone aan de oostzijde van Roermond. Totaal is het terrein ongeveer 45 hectare groot waarvan nog enkele hectaren uitgeefbaar zijn ( Roerstreek Zuid en Oosttangent).
Ten noorden van het industrieterrein ligt het historisch tracé van de Ijzeren Rijn. Het spoor is momenteel niet in gebruik.
Roerstreek Noord is in de jaren ’60 opgezet. Eind jaren negentig heeft een grondige herstructurering plaatsgevonden. Hierbij is een infrastructuur voor het aanbieden van verschillende watertypen gerealiseerd. Ook het rioleringsstelsel is omgebouwd van een zogenaamd ‘gemengd stelsel’ naar een gescheiden stelsel. Dit betekent dat regenwater niet meer wordt vermengd met afvalwater , maar geïnfiltreerd wordt in de bodem. Ook de bedrijven hebben hun schone waterstroom gescheiden van de afvalwaterstroom.
Op Roerstreek zijn ruim 100 bedrijven gevestigd, waarvan een groot deel industrie, groothandel en logistiek/distributie.
Het bedrijventerrein is prima ontsloten naar het snelwegennet:
– N293 naar de A73, waarvan de toe- en afrit op minder dan 2 kilometer van het bedrijventerrein gelegen is
– De A73, de snelwegverbinding tussen Venlo en Roermond heeft een directe verbinding naar Duitsland en naar de A2

Parkeerbeleid vrachtwagens gemeente Roermond
In Roermond is het binnen de bebouwde kom verboden te parkeren met grote voertuigen op werkdagen tussen 18:00 uur ’s avonds en 08:00 uur ’s ochtends en op weekenddagen de gehele dag.
Onder een groot voertuig wordt verstaan een voertuig dat hoger is dan 2,40 meter of langer is dan 6,00 meter. Op enkele wegen op bedrijventerreinen mogen grote voertuigen wel parkeren.

Bestuur BIZ/Bedrijvenvereniging Roerstreek:

Dhr. Hubert Neelen (M-Tech), voorzitter
Dhr. Frits Cox (Madolex Group), penningmeester
Dhr. Jos Dumoulin (Rockwool), bestuurslid

Mw. Stephanie Voncken, Parkmanager
voncken@pm.lwv.nl
06-51197916