Bedrijvenpark Maastricht Zuid

Het Bedrijvenpark Maastricht Zuid kenmerkt zich door de goede ontsluiting en zijn vriendelijke uitstraling. In het plan is veel aandacht voor openbaar groen en daarmee de overgang van privé naar openbare ruimte. Qua beplanting moet u denken aan de voor Limburg zo kenmerkende hoogstam fruitbomen en hagen, die u ook in de directe omgeving zult terugvinden. Tussen de bedrijfspanden komen ruime tussengebieden om de openheid en toegankelijkheid van het gebied te waarborgen.

Bedrijvenpark Maastricht Zuid is bestemd voor bedrijven met ambachtelijke of industriële activiteiten, maar ook kennisintensieve werkzaamheden of hightech bedrijven. Bedrijven, zoals bijvoorbeeld groothandel en productiebedrijven in de milieucategorieën 2 en 3 zijn toegestaan. In bepaalde delen van het gebied mogen ook bedrijven in de milieucategorie 4 zich vestigen. Detailhandel en bedrijfswoningen zijn niet toegestaan in het Bedrijvenpark. En kantoren mogen alleen worden gebouwd als ze bij een bedrijfsruimte horen.

Kijk voor meer informatie op de website