Draagvlakmeting 2020

Bedrijveninvesteringszones (BIZ) 2021-2025 – Draagvlakmeting medio 2020


Inleiding

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een afgebakend en aaneengesloten gebied, zoals een winkelgebied of een bedrijventerrein, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in het BIZ-gebied betalen een bijdrage.

De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Alle gebruikers van onroerend goed in de BIZ betalen een gemeentelijke heffing die op basis van de WOZ waarde via het BSGW wordt geïnd. De opbrengst van deze belastingheffing wordt in de vorm van een subsidie, onder voorwaarden, terug uitgekeerd aan de BIZ stichtingen. Achteraf worden de BIZ gelden verantwoord en wordt definitief de hoogte van het BIZ bedrag bepaald. De stichtingen gebruiken dat geld om activiteiten uit te voeren die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, of economische ontwikkeling in de openbare ruimte van de BIZ. Waarbij, volgens de definitieve BIZ-wet de openbare ruimte breder mag worden geïnterpreteerd. Voorwaarde is dat de meerderheid van de ondernemers achter het plan staat middels een officiële schriftelijke stemming (draagvlakmeting). Een BIZ is dus een instrument van, vóór en dóór ondernemers.

Na een eerste BIZ-termijn (2011 – 2015) zijn in de tweede termijn (2016-2020) door deze regeling BI-Zones – vijf in Roermond en een in Roerdalen – in werking getreden conform de door de raad vastgestelde verordeningen. Voorafgaand hieraan zijn tussen gemeente en stichtingen uitvoeringsovereenkomsten gesloten voor een periode van 5 jaar.  Vervolgens hebben voor alle gebieden draagvlakmetingen plaatsgevonden waarbij aan een aantal eisen moest worden voldaan waaronder: een respons van minimaal 50%, van de respondenten diende minimaal twee/derde deel vóór te stemmen en de voorstemmers moesten meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.

Zoals is gebleken was bij alle stichtingen voldoende draagvlak aanwezig en zijn de verordeningen in werking getreden. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en loopt de tweede BIZ-periode af op 31 december 2020.

Draagvlakmeting medio 2020 – derde termijn BIZ 2021-2025

De bestaande stichtingen hebben eind 2019 wederom aan de gemeente het verzoek gedaan om ook voor de periode 2021-2025 BIZ-zones in te stellen voor de Roermondse bedrijventerreinen. Medio 2020 vindt weer een draagvlakmeting plaats onder de ondernemers van de bedrijventerreinen Merum, Willem-Alexander, Roerstreek, Roerdalen, Swalmen en Stadsrand Noord.

Om alle ondernemers goed te blijven informeren over het belang van iedere BIZ op de bedrijventerreinen, hebben op 31 oktober 2019 bij VDL Konings en 16 januari 2020 bij Versboerderij Schreurs bijeenkomsten voor alle ondernemers plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn zij geïnformeerd door Parkmanagement Midden-Limburg en de Gemeente over de aankomende draagvlakmeting.

Samen Sterk – Samen BIZ Uw mening telt!