DRAAGVLAKMETING 24.08.2020

3e Draagvlakmeting
25 augustus tot en met 20 september 2020


Bedrijven Investeringszones (BIZ) 2021-2025

Voor en door ondernemers op de bedrijventerreinen Swalmen, Merum, Stadsrand Noord, Willem-Alexander, Roerstreek en Roerdalen.
De draagvlakmeting voor de Bedrijven Investeringzones (BIZ) komt eraan. Deze vindt plaats van 24 augustus tot en met 20 september. Onze ambassadeurs komen in die periode bij iedere ondernemer persoonlijk langs. Na een positieve stemming gaat in 2021 de derde                                                      samenwerkingstermijn van de BIZ in. Uw ‘ja’- stem is dan van belang zodat we de                                                                constructieve samenwerking op de bedrijventerreinen kunnen voortzetten. Samen sterk!

24 augustus 2020 kick-off – Here we come!
Op 24 augustus vindt de officiële aftrap van de draagvlakmeting BIZ 2021-2025 plaats. Een dertigtal ambassadeurs krijgen die avond persoonlijk instructies van de gemeente Roerdalen en/of Roermond en notaris van Parkmanagement. De ambassadeurs starten na 24 augustus met de persoonlijke bezoeken bij alle ondernemers van de bedrijventerreinen. Zij delen de stembiljetten uit en halen ze ook weer op.

Dit jaar loopt de draagvlakmeting gelijk met de BIZ Binnenstad en zullen er in deze periode rond de 70 ambassadeurs in en rondom Roermond actief zijn. Samen nog sterker!

Juni – augustus 2020 voorbereiding draagvlakmeting
De ambassadeurs (vrijwillige ondernemers van de terreinen) worden in deze periode geïnformeerd door de BIZ-besturen, gemeente Roermond en gemeente Roerdalen over hun inzet en de spelregels rondom deze stemming. Momenteel worden de NAW-gegevens van alle bedrijven gecontroleerd door de BIZ-besturen waarna de notaris de stembiljetten in orde maakt.

Interview met Joep Heuvelmans voorzitter Parkmanagement Midden-Limburg
Interview met Wouter Lap voorzitter bedrijventerrein Willem-Alexander
Interview Jack Hannen voorzitter bedrijventerrein Merum
Interview Hubert Neelen voorzitter Bedrijventerreinen Roerstreek en Roerdalen

Mei 2020 – Roermond en Roerdalen stemden in met BIZ verordening 2021-2025
In mei stemden de gemeenteraden van Roermond en Roerdalen in met de BIZ verordeningen voor 2021-2025. Dit betekent dat de draagvlakmeting onder ondernemers van de bedrijventerreinen Merum, Willem-Alexander, Roerstreek, Roerdalen, Swalmen en Stadsrand-Noord een definitieve ‘GO’ krijgt.
In iedere verordening ligt vast onder welke voorwaarden de huidige samenwerking tussen de gemeenten en ondernemers op de bedrijventerreinen een vervolg krijgt. Zo is de eigen bijdrage voor ondernemers vastgesteld. Deze gebruikt Parkmanagement Midden-Limburg om het ondernemersklimaat te versterken. Zo hebben we de afgelopen tien jaar gewerkt aan onder andere veiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid.

Mei 2020 – Verplaatsing draagvlakmeting
De meting stond in eerste instantie gepland in juni. Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus is deze verplaatst van 24 augustus tot en met 20 september. Uw ‘ja’- stem is dan van belang. Uw stem telt! Samenwerken zorgt voor een win-win.

16 januari 2020 – nieuwjaarsbijeenkomst bij Versboerderij Schreurs
Om alle ondernemers goed te blijven informeren over het belang van iedere BIZ op de bedrijventerreinen is bij Versboerderij Schreurs een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle ondernemers georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben de wethouders Angely Waajen (gemeente Roermond) en Jan den Teuling (gemeente Roerdalen) uitleg gegeven aan het belang van een BIZ en de samenwerking met de gemeentes. Tijdens deze bijeenkomst hebben de ondernemers meegedaan aan een kort onderzoek over de BIZ. Hieruit bleek onder andere dat de aandacht die de BIZ heeft voor bereikbaarheid, veiligheid en samenwerking met de gemeente, gewaardeerd wordt. De resultaten kunt u hier bekijken.

31 oktober 2019 – Bijeenkomst ondernemers bij VDL Konings
Tijdens deze bijeenkomst bij VDL Konings in Swalmen heeft het bestuur PML aan alle ondernemers door middel van presentaties, uitleg gegeven over de aankomende draagvlakmeting en aankomende derde BIZ-periode 2021-2025.

Oktober 2019
De bestaande stichtingen hebben eind 2019 wederom aan de gemeentes het verzoek gedaan om ook voor de periode 2021-2025 BIZ-zones in te stellen voor de Roermondse bedrijventerreinen. Medio 2020 vindt weer een draagvlakmeting plaats onder de ondernemers van de bedrijventerreinen Merum, Willem-Alexander, Roerstreek, Roerdalen, Swalmen en Stadsrand Noord. Zoals is gebleken was bij alle stichtingen de afgelopen BIZ-periodes voldoende draagvlak aanwezig. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en loopt de tweede BIZ-periode af op 31 december 2020.

Nieuwsbrieven Draagvlakmeting:
Klik hier voor de nieuwsbrief van 8 juni 2020
Klik hier voor de nieuwsbrief van 29 april 2020
Klik hier voor de nieuwsbrief van 19 februari 2020

Wat is een Bedrijven Investeringszone?
Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een afgebakend en aaneengesloten gebied, zoals een winkelgebied of een bedrijventerrein, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in het BIZ-gebied betalen een bijdrage.

De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Alle gebruikers van onroerend goed in de BIZ betalen een gemeentelijke heffing die op basis van de WOZ waarde via het BSGW wordt geïnd. De opbrengst van deze belastingheffing wordt in de vorm van een subsidie, onder voorwaarden, terug uitgekeerd aan de BIZ stichtingen. Achteraf worden de BIZ gelden verantwoord en wordt definitief de hoogte van het BIZ bedrag bepaald. De stichtingen gebruiken dat geld om activiteiten uit te voeren die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, of economische ontwikkeling in de openbare ruimte van de BIZ. Waarbij, volgens de definitieve BIZ-wet de openbare ruimte breder mag worden geïnterpreteerd. Voorwaarde is dat de meerderheid van de ondernemers achter het plan staat middels een officiële schriftelijke stemming (draagvlakmeting). Een BIZ is dus een instrument van, vóór en dóór ondernemers.

Na een eerste BIZ-termijn (2011 – 2015) zijn in de tweede termijn (2016-2020) door deze regeling BI-Zones – vijf in Roermond en een in Roerdalen – in werking getreden conform de door de raad vastgestelde verordeningen. Voorafgaand hieraan zijn tussen gemeente en stichtingen uitvoeringsovereenkomsten gesloten voor een periode van 5 jaar. Vervolgens hebben voor alle gebieden draagvlakmetingen plaatsgevonden waarbij aan een aantal eisen moest worden voldaan waaronder: een respons van minimaal 50%, van de respondenten diende minimaal twee derde deel vóór te stemmen en de voorstemmers moesten meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.

Samen Sterk – Samen BIZ Uw mening telt!