DRAAGVLAKMETING BIZ 2021-2025

Uitslag BIZ draagvlakmeting – 21 september 2020

Kiezers bedankt!

Yes! De BIZ-periode van vier BIZ zones 2021-2025 is een feit! 
Dit betekent dat we voor vier terreinen onze derde BIZ-termijn ingaan, een geweldige prestatie!

Ondernemers van alle bedrijventerreinen. BEDANKT voor jullie stem!
Ook aan alle ambassadeurs die vrijwillig de deuren zijn langsgegaan: BEDANKT! 

Uitslag draagvlakmeting
Op maandag 21 september jl. zijn de stemmen van de ondernemers op alle bedrijventerreinen geteld en is de uitslag bekend gemaakt. Op de terreinen Willem-Alexander, Roerdalen, Merum en Swalmen vertegenwoordigden de ja-stemmen meer dan 66%.  Daarmee is er voldoende draagvlak voor een BIZ samenwerking voor de komende vijf jaar: GEWELDIG! 

Helaas stelde de notaris vast dat op Stadsrand Noord en Roerstreek onvoldoende stemmen zijn opgehaald. Daarmee voldoen de bedrijventerreinen niet aan de eerste norm van de draagvlakmeting. Tenminste 50% van de ondernemers van de bedrijventerreinen moet reageren om te voldoen. We kwamen enkele stembiljetten te kort. Natuurlijk betreuren wij dit enorm, mede doordat van de binnengekomen stembiljetten het overgrote deel VÓÓR de BIZ stemde. Deze norm zat ruim boven de 66%.

Herstemming 
Aan deze uitslag houden wij ons graag vast. Het BIZ-bestuur Stadsrand Noord en Roerstreek overweegt daarom een herstemming in het eerste kwartaal van 2021. Hierover gaan de BIZ, Parkmanagement Midden Limburg en gemeente Roermond met elkaar in gesprek.