DRAAGVLAKMETING BIZ 2021-2025

Roermond, 23 maart 2021

Draagvlak voor BIZ bedrijventerrein Roerstreek

Een volmondig JA om 5 jaar door te gaan.

De ondernemers op bedrijventerrein Roerstreek hebben met een ruime meerderheid “ja” gezegd tegen voortzetting van de Bedrijven Investeringszone (BI- zone). Deze uitslag is maandagmiddag 22 maart jongstleden bekend gemaakt. De opkomst was  ruimschoots. Met terugwerkende kracht worden de BI-zone per 1 januari 2021 actief.

Uitslag Draagvlakmeting BIZ Roerstreek

De gemeente Roermond heeft op verzoek van BIZ-Roerstreek tussen 22 februari 2021 en 22 maart 2021 de (her)draagvlakmeting (stemming) georganiseerd met ondersteuning van een aantal ambassadeurs. De draagvlakmeting kent drie criteria waaraan moet worden voldaan: de vereiste response moet meer dan 50% zijn, twee derde moet vóór stemmen en de WOZ-waarde van de voorstemmers moet hoger zijn dan die van de tegenstemmers. De Bi-zone heeft ruimschoots voldaan aan de gestelde criteria.