15.07.21 π—œπ—‘π—™π—’π—₯π— π—”π—§π—œπ—˜ & π—–π—’π—‘π—§π—”π—–π—§π—šπ—˜π—šπ—˜π—©π—˜π—‘π—¦ π—šπ—˜π— π—˜π—˜π—‘π—§π—˜ | Wateroverlast Maastricht en omstreken

15 July 2021

De wateroverlast blijft toenemen en heeft in onze omgeving al veel schade toegebracht.

Inmiddels zijn en worden er nog steeds delen van Maastricht en omgeving ontruimd wegens de te verwachten waterhoogtes tussen de 80 centimeter en 5 meter.

Middels dit bericht willen wij u graag informeren waar u terecht kan bij wateroverlast.

ACTUELE INFORMATIE
Voor actuele informatie verwijzen wij jullie naar de website van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

BEREIKBAARHIED GEMEENTES
Het is erg druk bij de meldkamer van de veiligheidsregio. Bel alleen 112 in acute of levensbedreigende situaties.

Is de situatie niet acuut of levensbedreigend? Neem dan contact op met de gemeente. Lukt het niet om de gemeente te bereiken? Probeer het dan morgen nog een keer.

Gemeente Maastricht
Bij extreme overlast kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 043 en kies voor keuzemenu 1: calamiteiten en overlast. Of stuur een e-mail naar de meldkamer Maastricht Heuvelland:Β mmh@maastricht.nl.

Gemeente Eijsden-Margraten
Heeft u hulp nodig die niet dringend is, neem dan contact op via 06 52 76 78 35. Wateroverlast in de openbare ruimte: Maak een melding bij de gemeente viaΒ Fixi.

EΓ©n informatienummer over wateroverlast en hoogwater voor heel Zuid-Limburg
In Zuid-Limburg is een publieksinformatienummer, een speciaal telefoonnummer, ingericht voor vragen van inwoners over wateroverlast en hoogwater. Het nummer is 0800 13 51.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte en hopen dat de schade zal meevallen!